wiki menu  

Mini Demo Shield

Mini Demo Shield je malá rozšiřující deska pro Arduino určená pro prvnotní seznámení s platformou Arduino.

Tento shiedl obsahuje:

 • RGB led
 • 2x tlačítko
 • teplotní senzor (napětí na výstupu senzoru je úměrné teplotě)
 • 2x konektro pro zozšíření kompatibilní s platformou Groow

Odkazy:

RGB Led

Na desce je umístěna tříbarenvná RGB Led. Je připojena na piny 9, 10, 11.

#define LED_R 10
#define LED_G 11
#define LED_B 9

Ukázka:

#define LED_R 11
#define LED_G 9
#define LED_B 10
 
void setup() {
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
  pinMode(LED_G, OUTPUT);
  pinMode(LED_B, OUTPUT);
}
 
void loop () {
 
}

Tlačítka

Na desce jsou umístěna 2 tlačítka označená jako A a B. Jsou připojeny na analogové piny A0 a A1. Přestože se jedná o oanalogové vstupní piny je možné je použít zcela normálně jako digitální piny.

Tlačítka jsou zapojena proti zemi. Aby byla zajištěna klidová úroveň nestisknutého talčítka, je třeba aktivovat vnitřní pull-up rezostory.

#define BTN_A A0
#define BTN_B A1

Setup:

pinMode(BTN_A, INPUT_PULLUP);
pinMode(BTN_B, INPUT_PULLUP);

Ukázka:

#define LED_R 10
#define LED_G 11
#define LED_B 9
 
#define BTN_A A0
#define BTN_B A1
 
void setup () {
 pinMode(LED_R, OUTPUT);
 
 pinMode(BTN_A, INPUT_PULLUP);
 pinMode(BTN_B, INPUT_PULLUP);
}
 
void loop () {
 if (digitalRead(BTN_A) == LOW) { // tlačítka jsou aktvní v LOW, v klidu mají HIGH
  digitalWrite(LED_R, HIGH);
 }
 
 if (digitalRead(BTN_B) == LOW) {
  digitalWrite(LED_R, LOW);
 }
}

Teplotní čidlo

Na desce je umístěno teplotní čislo LM335, což je analogový teplotní snímač jehož výstupní napětí je úměrné teplote (10 mV/°C). Čidlo je připojeno na analogový pin 3.

Analogový vstup jsou 10bit, to dává při napájení 5 V rozlišení jednoho bitu cca 5mV. Pro přepočet naměřené hodnoty v bitech přímo na teplotu ve °C lze použít následující vzorec (kde x je naměřená hodnota v bitech):

T = x * 0.488281 - 273;


#define TEMP 3

Setup: — není třeba, analogové vstupy jsou nakonfigurovány ihned po resetu

Ukázka:

#define TEMP 3
 
void setup () {
 Serial.begin(9600);
}
 
void loop() {
 float T = analogRead(3) * 0.488281 - 273;
 Serial.println(T);
 delay(1000);
}

Rozšiřující konektory

Na desce se nacházejí 2 rozšiřující 4pin konektory. Jeden označený jako IO je připojen na digitální piny 2 a 3. Druhý označený jako I2C je připojený k analogovým pinům 5 a 4 (ty zároveň slouží jako i2c zběrnice).

 
arduino-if2012/mini-shield.txt · Poslední úprava: 24.11.2014 17:05 autor: fosfor