Informace

Projekt MacGyver – bastlíři SH vznikl v akademickém roce 2006/2007 ...

Hlavní dokumenty projektu

Fungování projektu je dáno Stanovami projektu. Součástí je i Provozní řád bastlíren a další přílohy.

Jednou za rok (do roku 2013 za pololetí) je třeba vypracovat zprávu o činnosti projektu

Ocenění

Logo

Logo MacGyver ve formátu png a wmf

Hackerspace

Projekt MacGyver je zapsán v seznamu hackerspaces.org.

Poznámka: Projekt MacGyver není úplně čistokrevný hackerspace. Jsme něco mezi Hackerspace a Makerspace.

Minulí správci

Správci, kteří již strahovské pokoje opustili a již nejsou v projektu aktivní, mají svojí síň slávy.