wiki menu  

Multimetr HP 34401A

Multimetr HP 34401A

Přesný stolní 4½, 5½ nebo 6½ místný TrueRMS DMM od firmy HP (později Agilent, později KeySight).

Vlastnosti

 • Měření: napětí AC (RMS), napětí DC (RMS), proudu AC (RMS), proudu DC (RMS), odporu (2-vodičové, 4-vodičové), kmitočtu/periody
 • AC měření – možnost nastavit filtry
 • DC měření – možnost nastavit vstupní odpor
 • RMS jen pro sinusový vstup
 • Rozsahy a přesnost měření více ve stručném přehledu parametrů (CZ)
 • Funkce relativního měření REL (vykompenzování odporu měřících vodičů)
 • Funkce MIN/MAX/AVG
 • dB, dBm
 • Test diody 1 mA/1 V
 • Test průchodnosti obvodu (1 mA)
 • Funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
 • Ukládá až 512 hodnot v interní paměti
 • Trigger funkce – automatický, externí, manuální
 • Limit testy – horní a dolní meze pro pass/fail
 • Automatický a manuální režim rozsahu
 • Kalibrace přístroje
 
vybaveni/elektrodilna/pristroje/multimetr-hp-34401a.txt · Poslední úprava: 24.06.2020 23:32 autor: roman.labovsky