wiki menu  

Multimetr Escort ELC-133A

Vlastnosti

 • Měření odporu, indukčnosti, kapacity, činitele jakosti, ztrátového činitele, úhlu
 • Zobrazení displeje (primární a sekundární displej)
  • Indukce/kapacita/odpor: maximálně 19999
  • Činitel jakosti/ztrátový činitel: maximálně 999
 • Možnost kalibrace
 • Režim tolerance: 1 %, 5 %, 10 %, 20 %
 • Testovací frekvence: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz
 • Indukce – sériový mód
 • Odpor/kapacita – paralelní mód
 • Funkce relativního měření REL (vykompenzování odporu měřících vodičů)
 • Automatické a ruční přepínání rozsahů
 • Funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače)
 • Funkce MIN/MAX/AVG
 • Rozhraní RS232
 • Více ve stručném přehledu parametrů nebo uživatelský manuál (en) na straně 17 až 22 (respektive 21 až 26)
 
vybaveni/elektrodilna/pristroje/multimetr-escort-elc-133a.txt · Poslední úprava: 24.06.2020 23:34 autor: roman.labovsky