wiki menu  

3D tisk

Informace zde uvedené se vztahují primárně ke strahovskému RepRapu.

 • 3D tiskárna umí tisknout max. 15x18x10 cm (X, Y, Z) - NEKRYCHLOVÝ PROSTOR (není celý dostupný)
 • umí max. 45° do volného prostoru
 • umí mosty mezi dvěma vytisknutými body (testováno na 2.5 cm)
 • hustota tiskového materiálu by měla být 1210-1430 kg/m³ (1 m odpovídá 6.6 g)
 • s rostoucí rychlostí tisku klesá praskání materiálu a rozlepování vrstev od sebe
 • tiskne se ABSkem
  • podkladovou desku je nutné před tiskem natřít zastudena rozpuštěným ABSkem v acetonu. Stačí tenká vrstva. Nanášet za studena - při nanášení rozpuštěného plastu při pracovní teplotě se ABS rychle odpaří a zanechá na desce bublinatou strukturu, která je zbytečně tlustá a tryska v ní pak ryje.
  • alternativou je čiské sklo s lakem na vlasy. Více viz zjednodušený Arnieho email: Před každým tiskem je třeba nanést vrstvu laku na vlasy za studena někde bokem od tiskárny (ať nezaflákáte tiskárnu) a pak to můžete nechat zaschnout na vyhřívací desce (občas stačí tisknout na použitý lak). Lak je za tepla natolik měkký, že v něm tryska snadno ryje. U tisknutého výrobku je třeba nechat první vrstvu co nejvíce rozplácnout (správně nastavit nulu Z osy). Když se tohle povede tak je vytištěný výrobek za tepla ruční silou neodtrhnutelný (myslím to vážně). Po tisku stačí nechat podkladové sklo vychladnout a po chvíli uslyšíte praskající zvuky jak chladnoucí plast odskočí a úplně se uvolní. Za studena je výrobek odlepený tak, že sám odpadne ve chvíli, když sklo otočíte vzhůru nohama. (Žádné natírání rozpuštěným plastem není třeba!)
  • pro různé barvy filamentu je vhodná různá teplota trysky, obecně je použitelných 235 °C (záleží na množství příměsí/barviva v plastu)
  • při vyšších rychlostech tisku je vhodné zvýšit teplotu trysky. Při tisku rychlostí 60 mm/s je nutné mít teplotu až na 250 °C.
  • Nahřívání podkladové desky je vhodné nastavit na 95 °C.
 • parametry tisku
  • tryska má průměr 0.4 mm
  • rychlost extruze může být maximálně 60 mm/s na 250 °C,
  • rychlost extruze může být maximálně 30 mm/s na 235 °C,
  • při vyšších rychlostech se materiál nedostatečně roztaví a hrudkovatí.
  • rychlost pohybu v osách X a Y je maximálně 100 mm/s, při vyšších rychlostech je nutnost použít postupné zrychlování
  • maximální rychlost pohybu hlavy při tisku je 60 mm/s při 250°C, pro přesný tisk je doporučeno 30 mm/s
  • postupné zrychlování a zpomalování pohybu tiskové hlavy umožňuje vyšší rychlosti pohybu a tisku, ale způsobuje nahromadění tisknutého materiálu v obratových místech (tam kde se hlava pohybuje pomaleji)
  • čím vyšší zrychlení tím přesnější tisk, ale větší vibrace.
  • pro tisk okrajů (perimeters) je doporučeno zrychlení nepoužívat (nastavit na nulu)
  • tisk první vrstvy na podkladovou desku musí být hodně pomalý nejlépe 50% původní rychlosti (méně je ještě lépe, ale kdo by chtěl čekat)
  • při změně polohy trysky v jedné vrstvě (tisknutí výplně) se nedoporučuje zvedat trysku, stačí pouze retrahovat filament (tato úprava zabraňuje vytvoření chlupů)
  • doporučená délka retrakce při změně polohy v rámci jedné vrstvy je asi 0.6 mm (víc je zbytečně mnoho, protože tryska nasaje vzduch a méně je málo protože z trysky čouhá zbytek nataveného materiálu)
  • tisk mostů musí být pomalý asi 30 mm/s aby se materiál dobře chytal na okrajové vrstvy
 • kalibrace offsetu osy Z
  • tisková hlava musí po kalibraci doléhat na tiskovou plochu v každém rohu ideálně s nulovou mezerou, ale nesmí se o plochu opírat
  • správná kalibrace se pozná při tisku první obvodové vrstvy (sukénky) ta musí být dostatečně rozplácnutá (neodlepuje se), ale nesmí být přerušená například nerovnostmi na ploše. V žádném případě nesmí tryska rýt do podkladové pásky!
 • lepení výsledků tištění je možné
  • acetonem
  • lepidlem na bázi acetonu
  • „acetonovým šlemem“ (ABSko rozpuštěné v acetonu - poměr tak aby šel nanášet)
  • Místo acetonu by byl na rozpouštění lepší toluen, ten se ale blbě shání.
 • povrchová úprava
  • broušením
  • leptáním acetonovými parami
   • aceton nemusí vařit (teplota varu je 56°C)
   • nad skoro-vařícím acetonem stačí předmět velikosti mobilního telefonu nechat jen několik desítek sekund
   • leptání udělá hladký až sklovatý povrch (bílý ABS) - přes něj prosvítají vnitřní struktury, takže se to zdá stále „nehotové“, tak pozor na přeleptání
   • po leptání je třeba se předmětu nedotýkat a nechat zaschnout několik hodin než povrch důkladně ztuhne.
   • tuhle úpravu volte až jako úplně poslední krok - vzniklá „glazura“ při dalším zpracování ráda praská (např. při dalším lepení/opravování acetonem)
 • příprava podkladů
  • výsledný model nesmí mít zápornou osu Z (musí ležet na rovině dané osami X, Y, ale ne pod ní)
  • pro modelování můžete používat OpenSCAD
 • databáze modelů:
 
postupy/3dtisk.txt · Poslední úprava: 09.10.2013 22:28 autor: 147.32.119.171